Thống kê chi tiết xổ số Khánh Hòa

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Khánh Hòa

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 3 Lần 3.33%
06 3 Lần 3.33%
13 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
97 3 Lần 3.33%
15 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Khánh Hòa đến 14/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 3 Lần Không tăng
06 3 Lần Tăng 1
13 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Tăng 2
80 3 Lần Giảm 1
81 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 6 Không tăng
65 6 Tăng 2
25 5 Giảm 2
97 5 Tăng 1
01 4 Không tăng
06 4 Tăng 1
16 4 Tăng 1
22 4 Không tăng
80 4 Giảm 1
83 4 Không tăng
90 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 10 Tăng 1
65 10 Tăng 2
14 9 Không tăng
16 9 Không tăng
25 9 Không tăng
38 9 Không tăng
11 8 Không tăng
15 8 Không tăng
20 8 Không tăng
22 8 Không tăng
23 8 Tăng 1
66 8 Tăng 1
71 8 Không tăng
75 8 Không tăng
80 8 Không tăng
94 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 01: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Tăng 2
0
Giảm 1 22 Lần
20 Lần Không tăng
1
Tăng 2 24 Lần
23 Lần Giảm 3
2
Tăng 1 13 Lần
11 Lần Giảm 4
3
Không tăng 18 Lần
20 Lần Giảm 1
4
Giảm 4 15 Lần
19 Lần Tăng 4
5
Giảm 1 22 Lần
13 Lần Tăng 2
6
Tăng 1 14 Lần
13 Lần Không tăng
7
Tăng 2 18 Lần
21 Lần Giảm 2
8
Không tăng 18 Lần
21 Lần Tăng 2
9
Không tăng 16 Lần