Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/04/2024

ĐB 473105
Nhất 64599
Nhì 07357
Ba 74158 70097
70016 40689 41806 42586
58812 54266 52441
Năm 0365
Sáu 8557 0923 3565
Bảy 351
Tám 01
Đầu
0 05, 06, 01
1 16, 12
2 23
3
4 41
5 57, 58, 57, 51
6 66, 65, 65
7
8 89, 86
9 99, 97
Đuôi
0
1 41, 51, 01
2 12
3 23
4
5 05, 65, 65
6 16, 06, 86, 66
7 57, 97, 57
8 58
9 99, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/04/2024

ĐB 182714
Nhất 90794
Nhì 24687
Ba 61385 14283
02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Năm 2222
Sáu 6143 9713 8380
Bảy 427
Tám 22
Đầu
0 01
1 14, 13, 13
2 29, 25, 22, 27, 22
3
4 49, 43
5 52
6
7
8 87, 85, 83, 84, 80
9 94
Đuôi
0 80
1 01
2 52, 22, 22
3 83, 13, 43, 13
4 14, 94, 84
5 85, 25
6
7 87, 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/04/2024

ĐB 508281
Nhất 91844
Nhì 62429
Ba 40923 85849
85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Năm 8297
Sáu 7471 8401 5354
Bảy 811
Tám 78
Đầu
0 01
1 16, 19, 13, 11
2 29, 23
3 38
4 44, 49, 47
5 54
6
7 70, 71, 78
8 81
9 97, 97
Đuôi
0 70
1 81, 71, 01, 11
2
3 23, 13
4 44, 54
5
6 16
7 97, 47, 97
8 38, 78
9 29, 49, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/04/2024

ĐB 376716
Nhất 01791
Nhì 55150
Ba 92325 16228
95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Năm 7909
Sáu 3938 9581 0706
Bảy 859
Tám 70
Đầu
0 08, 09, 06
1 16
2 25, 28
3 38
4 45, 48
5 50, 54, 59
6
7 75, 70
8 80, 81
9 91, 98
Đuôi
0 50, 80, 70
1 91, 81
2
3
4 54
5 25, 45, 75
6 16, 06
7
8 28, 08, 98, 48, 38
9 09, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/03/2024

ĐB 210815
Nhất 19088
Nhì 92665
Ba 31772 04960
79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Năm 7515
Sáu 2133 0881 2310
Bảy 240
Tám 82
Đầu
0 04, 06
1 15, 15, 10
2
3 33
4 40, 40
5
6 65, 60, 63
7 72
8 88, 80, 81, 82
9 90, 96
Đuôi
0 60, 40, 90, 80, 10, 40
1 81
2 72, 82
3 63, 33
4 04
5 15, 65, 15
6 96, 06
7
8 88
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/03/2024

ĐB 250326
Nhất 72422
Nhì 93241
Ba 21080 36638
66352 06727 37744 56052
10983 76759 98122
Năm 0061
Sáu 5771 8601 5321
Bảy 303
Tám 83
Đầu
0 01, 03
1
2 26, 22, 27, 22, 21
3 38
4 41, 44
5 52, 52, 59
6 61
7 71
8 80, 83, 83
9
Đuôi
0 80
1 41, 61, 71, 01, 21
2 22, 52, 52, 22
3 83, 03, 83
4 44
5
6 26
7 27
8 38
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/03/2024

ĐB 554694
Nhất 66312
Nhì 65417
Ba 57683 73338
34365 11011 29706 72307
24179 28765 95735
Năm 0620
Sáu 8274 6397 5360
Bảy 339
Tám 16
Đầu
0 06, 07
1 12, 17, 11, 16
2 20
3 38, 35, 39
4
5
6 65, 65, 60
7 79, 74
8 83
9 94, 97
Đuôi
0 20, 60
1 11
2 12
3 83
4 94, 74
5 65, 65, 35
6 06, 16
7 17, 07, 97
8 38
9 79, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/03/2024

ĐB 938059
Nhất 40267
Nhì 39028
Ba 03045 94840
88697 57438 88870 07298
01891 31377 16046
Năm 1245
Sáu 8998 4155 9621
Bảy 725
Tám 50
Đầu
0
1
2 28, 21, 25
3 38
4 45, 40, 46, 45
5 59, 55, 50
6 67
7 70, 77
8
9 97, 98, 91, 98
Đuôi
0 40, 70, 50
1 91, 21
2
3
4
5 45, 45, 55, 25
6 46
7 67, 97, 77
8 28, 38, 98, 98
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/03/2024

ĐB 497602
Nhất 88448
Nhì 32694
Ba 64520 34414
02938 67525 36171 30314
23654 67002 66163
Năm 5489
Sáu 1320 6907 2178
Bảy 339
Tám 03
Đầu
0 02, 02, 07, 03
1 14, 14
2 20, 25, 20
3 38, 39
4 48
5 54
6 63
7 71, 78
8 89
9 94
Đuôi
0 20, 20
1 71
2 02, 02
3 63, 03
4 94, 14, 14, 54
5 25
6
7 07
8 48, 38, 78
9 89, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 13/03/2024

ĐB 508499
Nhất 14365
Nhì 89055
Ba 85841 59590
26290 94003 68257 64991
40743 95111 48825
Năm 9186
Sáu 4437 4251 3990
Bảy 943
Tám 84
Đầu
0 03
1 11
2 25
3 37
4 41, 43, 43
5 55, 57, 51
6 65
7
8 86, 84
9 99, 90, 90, 91, 90
Đuôi
0 90, 90, 90
1 41, 91, 11, 51
2
3 03, 43, 43
4 84
5 65, 55, 25
6 86
7 57, 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/03/2024

ĐB 937534
Nhất 06866
Nhì 32223
Ba 77985 22934
99025 09139 87914 03680
09547 95348 85084
Năm 2515
Sáu 5186 2529 4201
Bảy 825
Tám 36
Đầu
0 01
1 14, 15
2 23, 25, 29, 25
3 34, 34, 39, 36
4 47, 48
5
6 66
7
8 85, 80, 84, 86
9
Đuôi
0 80
1 01
2
3 23
4 34, 34, 14, 84
5 85, 25, 15, 25
6 66, 86, 36
7 47
8 48
9 39, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 06/03/2024

ĐB 045366
Nhất 49418
Nhì 10895
Ba 66197 77725
56814 41500 56393 46194
63914 95066 96021
Năm 5873
Sáu 1901 1777 9503
Bảy 640
Tám 72
Đầu
0 00, 01, 03
1 18, 14, 14
2 25, 21
3
4 40
5
6 66, 66
7 73, 77, 72
8
9 95, 97, 93, 94
Đuôi
0 00, 40
1 21, 01
2 72
3 93, 73, 03
4 14, 94, 14
5 95, 25
6 66, 66
7 97, 77
8 18
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/03/2024

ĐB 659894
Nhất 82786
Nhì 92186
Ba 52607 96328
09622 77624 71597 50662
25735 40551 90671
Năm 7499
Sáu 0977 6395 8414
Bảy 857
Tám 45
Đầu
0 07
1 14
2 28, 22, 24
3 35
4 45
5 51, 57
6 62
7 71, 77
8 86, 86
9 94, 97, 99, 95
Đuôi
0
1 51, 71
2 22, 62
3
4 94, 24, 14
5 35, 95, 45
6 86, 86
7 07, 97, 77, 57
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/02/2024

ĐB 944394
Nhất 74216
Nhì 61241
Ba 16139 33695
41559 64798 00259 20075
08644 56602 90932
Năm 3032
Sáu 9294 5261 0376
Bảy 054
Tám 47
Đầu
0 02
1 16
2
3 39, 32, 32
4 41, 44, 47
5 59, 59, 54
6 61
7 75, 76
8
9 94, 95, 98, 94
Đuôi
0
1 41, 61
2 02, 32, 32
3
4 94, 44, 94, 54
5 95, 75
6 16, 76
7 47
8 98
9 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 25/02/2024

ĐB 057576
Nhất 33864
Nhì 09515
Ba 00632 68313
29164 92765 26820 07679
33160 25728 39535
Năm 2681
Sáu 3805 6374 6658
Bảy 515
Tám 13
Đầu
0 05
1 15, 13, 15, 13
2 20, 28
3 32, 35
4
5 58
6 64, 64, 65, 60
7 76, 79, 74
8 81
9
Đuôi
0 20, 60
1 81
2 32
3 13, 13
4 64, 64, 74
5 15, 65, 35, 05, 15
6 76
7
8 28, 58
9 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/02/2024

ĐB 454123
Nhất 08287
Nhì 92146
Ba 96187 83915
01639 45273 63543 47778
08796 21887 43138
Năm 4674
Sáu 0786 0917 1979
Bảy 527
Tám 01
Đầu
0 01
1 15, 17
2 23, 27
3 39, 38
4 46, 43
5
6
7 73, 78, 74, 79
8 87, 87, 87, 86
9 96
Đuôi
0
1 01
2
3 23, 73, 43
4 74
5 15
6 46, 96, 86
7 87, 87, 87, 17, 27
8 78, 38
9 39, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 18/02/2024

ĐB 195624
Nhất 68374
Nhì 01875
Ba 13810 07635
25227 14820 04973 02259
01948 14335 00406
Năm 9945
Sáu 8276 8989 3964
Bảy 560
Tám 30
Đầu
0 06
1 10
2 24, 27, 20
3 35, 35, 30
4 48, 45
5 59
6 64, 60
7 74, 75, 73, 76
8 89
9
Đuôi
0 10, 20, 60, 30
1
2
3 73
4 24, 74, 64
5 75, 35, 35, 45
6 06, 76
7 27
8 48
9 59, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/02/2024

ĐB 611547
Nhất 68831
Nhì 68611
Ba 16707 86246
14962 08176 17189 01582
07424 20768 25733
Năm 1213
Sáu 6403 2051 1271
Bảy 330
Tám 87
Đầu
0 07, 03
1 11, 13
2 24
3 31, 33, 30
4 47, 46
5 51
6 62, 68
7 76, 71
8 89, 82, 87
9
Đuôi
0 30
1 31, 11, 51, 71
2 62, 82
3 33, 13, 03
4 24
5
6 46, 76
7 47, 07, 87
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 11/02/2024

ĐB 881049
Nhất 15341
Nhì 72446
Ba 43684 00037
97673 26379 69224 94866
30623 57811 29048
Năm 9334
Sáu 0932 1708 0202
Bảy 572
Tám 98
Đầu
0 08, 02
1 11
2 24, 23
3 37, 34, 32
4 49, 41, 46, 48
5
6 66
7 73, 79, 72
8 84
9 98
Đuôi
0
1 41, 11
2 32, 02, 72
3 73, 23
4 84, 24, 34
5
6 46, 66
7 37
8 48, 08, 98
9 49, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/02/2024

ĐB 125098
Nhất 87240
Nhì 96997
Ba 31490 15893
80315 67568 31199 07542
88966 59470 16631
Năm 3168
Sáu 5616 6320 1374
Bảy 292
Tám 75
Đầu
0
1 15, 16
2 20
3 31
4 40, 42
5
6 68, 66, 68
7 70, 74, 75
8
9 98, 97, 90, 93, 99, 92
Đuôi
0 40, 90, 70, 20
1 31
2 42, 92
3 93
4 74
5 15, 75
6 66, 16
7 97
8 98, 68, 68
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 04/02/2024

ĐB 008488
Nhất 86128
Nhì 97467
Ba 55438 71877
65146 39860 73244 74402
51580 62490 95009
Năm 3993
Sáu 2430 6634 9691
Bảy 422
Tám 36
Đầu
0 02, 09
1
2 28, 22
3 38, 30, 34, 36
4 46, 44
5
6 67, 60
7 77
8 88, 80
9 90, 93, 91
Đuôi
0 60, 80, 90, 30
1 91
2 02, 22
3 93
4 44, 34
5
6 46, 36
7 67, 77
8 88, 28, 38
9 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/01/2024

ĐB 878327
Nhất 17301
Nhì 95209
Ba 46852 85169
07781 03565 03365 69419
13417 53466 72224
Năm 7986
Sáu 9327 6358 1878
Bảy 306
Tám 43
Đầu
0 01, 09, 06
1 19, 17
2 27, 24, 27
3
4 43
5 52, 58
6 69, 65, 65, 66
7 78
8 81, 86
9
Đuôi
0
1 01, 81
2 52
3 43
4 24
5 65, 65
6 66, 86, 06
7 27, 17, 27
8 58, 78
9 09, 69, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/01/2024

ĐB 075089
Nhất 42734
Nhì 82568
Ba 95984 60025
27262 50929 45324 38391
01865 50176 96931
Năm 8409
Sáu 3759 0444 1589
Bảy 137
Tám 66
Đầu
0 09
1
2 25, 29, 24
3 34, 31, 37
4 44
5 59
6 68, 62, 65, 66
7 76
8 89, 84, 89
9 91
Đuôi
0
1 91, 31
2 62
3
4 34, 84, 24, 44
5 25, 65
6 76, 66
7 37
8 68
9 89, 29, 09, 59, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/01/2024

ĐB 097951
Nhất 83610
Nhì 13733
Ba 12980 57413
84488 19649 88401 80324
93667 24395 05974
Năm 0481
Sáu 6412 3626 3463
Bảy 016
Tám 40
Đầu
0 01
1 10, 13, 12, 16
2 24, 26
3 33
4 49, 40
5 51
6 67, 63
7 74
8 80, 88, 81
9 95
Đuôi
0 10, 80, 40
1 51, 01, 81
2 12
3 33, 13, 63
4 24, 74
5 95
6 26, 16
7 67
8 88
9 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/01/2024

ĐB 326998
Nhất 80257
Nhì 87142
Ba 45995 46843
83537 51007 45299 18553
81287 00662 94656
Năm 8873
Sáu 2921 2593 9026
Bảy 552
Tám 93
Đầu
0 07
1
2 21, 26
3 37
4 42, 43
5 57, 53, 56, 52
6 62
7 73
8 87
9 98, 95, 99, 93, 93
Đuôi
0
1 21
2 42, 62, 52
3 43, 53, 73, 93, 93
4
5 95
6 56, 26
7 57, 37, 07, 87
8 98
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/01/2024

ĐB 066469
Nhất 06180
Nhì 13475
Ba 62856 31058
52123 87312 31236 06495
48869 91420 73087
Năm 7871
Sáu 4783 0210 4172
Bảy 116
Tám 58
Đầu
0
1 12, 10, 16
2 23, 20
3 36
4
5 56, 58, 58
6 69, 69
7 75, 71, 72
8 80, 87, 83
9 95
Đuôi
0 80, 20, 10
1 71
2 12, 72
3 23, 83
4
5 75, 95
6 56, 36, 16
7 87
8 58, 58
9 69, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/01/2024

ĐB 852112
Nhất 62182
Nhì 80012
Ba 31075 18577
83278 84794 61856 63822
51795 62188 53838
Năm 8631
Sáu 5816 6888 7414
Bảy 575
Tám 20
Đầu
0
1 12, 12, 16, 14
2 22, 20
3 38, 31
4
5 56
6
7 75, 77, 78, 75
8 82, 88, 88
9 94, 95
Đuôi
0 20
1 31
2 12, 82, 12, 22
3
4 94, 14
5 75, 95, 75
6 56, 16
7 77
8 78, 88, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/01/2024

ĐB 982711
Nhất 97408
Nhì 69411
Ba 15651 85802
37431 82023 14376 19492
84291 08573 21075
Năm 1488
Sáu 7161 0215 3882
Bảy 344
Tám 39
Đầu
0 08, 02
1 11, 11, 15
2 23
3 31, 39
4 44
5 51
6 61
7 76, 73, 75
8 88, 82
9 92, 91
Đuôi
0
1 11, 11, 51, 31, 91, 61
2 02, 92, 82
3 23, 73
4 44
5 75, 15
6 76
7
8 08, 88
9 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/01/2024

ĐB 657289
Nhất 94557
Nhì 79962
Ba 08769 98649
77336 03171 23228 87229
85344 44723 49554
Năm 4101
Sáu 9436 8081 7769
Bảy 021
Tám 34
Đầu
0 01
1
2 28, 29, 23, 21
3 36, 36, 34
4 49, 44
5 57, 54
6 62, 69, 69
7 71
8 89, 81
9
Đuôi
0
1 71, 01, 81, 21
2 62
3 23
4 44, 54, 34
5
6 36, 36
7 57
8 28
9 89, 69, 49, 29, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/01/2024

ĐB 689870
Nhất 90564
Nhì 66271
Ba 23577 42214
63299 56199 75451 91296
84922 22211 67748
Năm 8245
Sáu 2382 2792 4208
Bảy 149
Tám 05
Đầu
0 08, 05
1 14, 11
2 22
3
4 48, 45, 49
5 51
6 64
7 70, 71, 77
8 82
9 99, 99, 96, 92
Đuôi
0 70
1 71, 51, 11
2 22, 82, 92
3
4 64, 14
5 45, 05
6 96
7 77
8 48, 08
9 99, 99, 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/12/2023

ĐB 807242
Nhất 73140
Nhì 36897
Ba 33939 99557
10255 59848 24904 80842
82657 78160 52518
Năm 0448
Sáu 0337 1330 6261
Bảy 859
Tám 16
Đầu
0 04
1 18, 16
2
3 39, 37, 30
4 42, 40, 48, 42, 48
5 57, 55, 57, 59
6 60, 61
7
8
9 97
Đuôi
0 40, 60, 30
1 61
2 42, 42
3
4 04
5 55
6 16
7 97, 57, 57, 37
8 48, 18, 48
9 39, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/12/2023

ĐB 682302
Nhất 57197
Nhì 70383
Ba 22491 80138
74981 20861 20377 51372
00122 38922 50104
Năm 4170
Sáu 4813 6446 5591
Bảy 594
Tám 97
Đầu
0 02, 04
1 13
2 22, 22
3 38
4 46
5
6 61
7 77, 72, 70
8 83, 81
9 97, 91, 91, 94, 97
Đuôi
0 70
1 91, 81, 61, 91
2 02, 72, 22, 22
3 83, 13
4 04, 94
5
6 46
7 97, 77, 97
8 38
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/12/2023

ĐB 991152
Nhất 61746
Nhì 44375
Ba 08112 08038
61279 12689 99631 34615
71015 86571 95229
Năm 7197
Sáu 9917 5103 7469
Bảy 996
Tám 28
Đầu
0 03
1 12, 15, 15, 17
2 29, 28
3 38, 31
4 46
5 52
6 69
7 75, 79, 71
8 89
9 97, 96
Đuôi
0
1 31, 71
2 52, 12
3 03
4
5 75, 15, 15
6 46, 96
7 97, 17
8 38, 28
9 79, 89, 29, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/12/2023

ĐB 010427
Nhất 68384
Nhì 42587
Ba 42210 30491
80779 26994 35867 35197
59331 62153 28942
Năm 4629
Sáu 2874 3856 7673
Bảy 232
Tám 07
Đầu
0 07
1 10
2 27, 29
3 31, 32
4 42
5 53, 56
6 67
7 79, 74, 73
8 84, 87
9 91, 94, 97
Đuôi
0 10
1 91, 31
2 42, 32
3 53, 73
4 84, 94, 74
5
6 56
7 27, 87, 67, 97, 07
8
9 79, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/12/2023

ĐB 164883
Nhất 02887
Nhì 28039
Ba 91907 36410
88449 93356 55429 83437
21552 15678 74579
Năm 9546
Sáu 7887 6420 0971
Bảy 256
Tám 17
Đầu
0 07
1 10, 17
2 29, 20
3 39, 37
4 49, 46
5 56, 52, 56
6
7 78, 79, 71
8 83, 87, 87
9
Đuôi
0 10, 20
1 71
2 52
3 83
4
5
6 56, 46, 56
7 87, 07, 37, 87, 17
8 78
9 39, 49, 29, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 13/12/2023

ĐB 700962
Nhất 35275
Nhì 36437
Ba 92789 15797
49414 95257 78023 28605
09683 57770 13122
Năm 5567
Sáu 6164 1882 7845
Bảy 323
Tám 95
Đầu
0 05
1 14
2 23, 22, 23
3 37
4 45
5 57
6 62, 67, 64
7 75, 70
8 89, 83, 82
9 97, 95
Đuôi
0 70
1
2 62, 22, 82
3 23, 83, 23
4 14, 64
5 75, 05, 45, 95
6
7 37, 97, 57, 67
8
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/12/2023

ĐB 661321
Nhất 58011
Nhì 05727
Ba 55723 27991
28000 29538 46996 97798
26658 05209 44815
Năm 8118
Sáu 1533 3615 4710
Bảy 352
Tám 21
Đầu
0 00, 09
1 11, 15, 18, 15, 10
2 21, 27, 23, 21
3 38, 33
4
5 58, 52
6
7
8
9 91, 96, 98
Đuôi
0 00, 10
1 21, 11, 91, 21
2 52
3 23, 33
4
5 15, 15
6 96
7 27
8 38, 98, 58, 18
9 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 06/12/2023

ĐB 443916
Nhất 93134
Nhì 31626
Ba 59226 84942
66616 47558 91134 50132
57058 04599 71992
Năm 9157
Sáu 4504 5537 9585
Bảy 503
Tám 28
Đầu
0 04, 03
1 16, 16
2 26, 26, 28
3 34, 34, 32, 37
4 42
5 58, 58, 57
6
7
8 85
9 99, 92
Đuôi
0
1
2 42, 32, 92
3 03
4 34, 34, 04
5 85
6 16, 26, 26, 16
7 57, 37
8 58, 58, 28
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/12/2023

ĐB 497843
Nhất 13873
Nhì 44556
Ba 59596 42231
00627 68483 58673 46478
05235 03576 76171
Năm 1202
Sáu 8808 7579 1614
Bảy 715
Tám 09
Đầu
0 02, 08, 09
1 14, 15
2 27
3 31, 35
4 43
5 56
6
7 73, 73, 78, 76, 71, 79
8 83
9 96
Đuôi
0
1 31, 71
2 02
3 43, 73, 83, 73
4 14
5 35, 15
6 56, 96, 76
7 27
8 78, 08
9 79, 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 29/11/2023

ĐB 515249
Nhất 50169
Nhì 96978
Ba 00775 83639
22104 82235 89533 92080
21212 26698 59398
Năm 8623
Sáu 9947 2252 4339
Bảy 785
Tám 82
Đầu
0 04
1 12
2 23
3 39, 35, 33, 39
4 49, 47
5 52
6 69
7 78, 75
8 80, 85, 82
9 98, 98
Đuôi
0 80
1
2 12, 52, 82
3 33, 23
4 04
5 75, 35, 85
6
7 47
8 78, 98, 98
9 49, 69, 39, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 26/11/2023

ĐB 882509
Nhất 70164
Nhì 82293
Ba 33658 91613
62942 99650 70886 38223
61845 04921 72881
Năm 9753
Sáu 3302 4572 9142
Bảy 798
Tám 97
Đầu
0 09, 02
1 13
2 23, 21
3
4 42, 45, 42
5 58, 50, 53
6 64
7 72
8 86, 81
9 93, 98, 97
Đuôi
0 50
1 21, 81
2 42, 02, 72, 42
3 93, 13, 23, 53
4 64
5 45
6 86
7 97
8 58, 98
9 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 22/11/2023

ĐB 207691
Nhất 35237
Nhì 58544
Ba 82050 85104
86536 36660 72219 77764
55360 23559 03654
Năm 3572
Sáu 0874 1591 7824
Bảy 576
Tám 86
Đầu
0 04
1 19
2 24
3 37, 36
4 44
5 50, 59, 54
6 60, 64, 60
7 72, 74, 76
8 86
9 91, 91
Đuôi
0 50, 60, 60
1 91, 91
2 72
3
4 44, 04, 64, 54, 74, 24
5
6 36, 76, 86
7 37
8
9 19, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 19/11/2023

ĐB 868856
Nhất 68665
Nhì 30304
Ba 51679 21923
18609 67905 49299 20667
61692 15493 52638
Năm 3829
Sáu 2047 2308 4449
Bảy 407
Tám 67
Đầu
0 04, 09, 05, 08, 07
1
2 23, 29
3 38
4 47, 49
5 56
6 65, 67, 67
7 79
8
9 99, 92, 93
Đuôi
0
1
2 92
3 23, 93
4 04
5 65, 05
6 56
7 67, 47, 07, 67
8 38, 08
9 79, 09, 99, 29, 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 15/11/2023

ĐB 803902
Nhất 35059
Nhì 54245
Ba 44726 31363
18711 43035 45559 28875
25692 91374 78552
Năm 5648
Sáu 7615 2689 1193
Bảy 917
Tám 05
Đầu
0 02, 05
1 11, 15, 17
2 26
3 35
4 45, 48
5 59, 59, 52
6 63
7 75, 74
8 89
9 92, 93
Đuôi
0
1 11
2 02, 92, 52
3 63, 93
4 74
5 45, 35, 75, 15, 05
6 26
7 17
8 48
9 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 12/11/2023

ĐB 294353
Nhất 62844
Nhì 98684
Ba 02605 20353
84180 17109 80801 90445
38705 28201 39186
Năm 6928
Sáu 7541 4406 5852
Bảy 503
Tám 27
Đầu
0 05, 09, 01, 05, 01, 06, 03
1
2 28, 27
3
4 44, 45, 41
5 53, 53, 52
6
7
8 84, 80, 86
9
Đuôi
0 80
1 01, 01, 41
2 52
3 53, 53, 03
4 44, 84
5 05, 45, 05
6 86, 06
7 27
8 28
9 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 08/11/2023

ĐB 132963
Nhất 63154
Nhì 62786
Ba 28398 38250
79717 54027 95805 38620
40015 49049 77312
Năm 6126
Sáu 2454 6288 6128
Bảy 047
Tám 26
Đầu
0 05
1 17, 15, 12
2 27, 20, 26, 28, 26
3
4 49, 47
5 54, 50, 54
6 63
7
8 86, 88
9 98
Đuôi
0 50, 20
1
2 12
3 63
4 54, 54
5 05, 15
6 86, 26, 26
7 17, 27, 47
8 98, 88, 28
9 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 05/11/2023

ĐB 508714
Nhất 22128
Nhì 58839
Ba 93693 77085
30571 31299 17022 30211
02267 83484 28092
Năm 9896
Sáu 9019 6046 7742
Bảy 674
Tám 06
Đầu
0 06
1 14, 11, 19
2 28, 22
3 39
4 46, 42
5
6 67
7 71, 74
8 85, 84
9 93, 99, 92, 96
Đuôi
0
1 71, 11
2 22, 92, 42
3 93
4 14, 84, 74
5 85
6 96, 46, 06
7 67
8 28
9 39, 99, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 01/11/2023

ĐB 951961
Nhất 17658
Nhì 29404
Ba 80349 84363
25387 05282 78109 32083
55964 05699 38720
Năm 7203
Sáu 9327 3515 9463
Bảy 988
Tám 28
Đầu
0 04, 09, 03
1 15
2 20, 27, 28
3
4 49
5 58
6 61, 63, 64, 63
7
8 87, 82, 83, 88
9 99
Đuôi
0 20
1 61
2 82
3 63, 83, 03, 63
4 04, 64
5 15
6
7 87, 27
8 58, 88, 28
9 49, 09, 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 29/10/2023

ĐB 758648
Nhất 32520
Nhì 64259
Ba 36471 30517
12198 28426 32467 47982
23168 84618 88111
Năm 8609
Sáu 2227 1017 5371
Bảy 615
Tám 54
Đầu
0 09
1 17, 18, 11, 17, 15
2 20, 26, 27
3
4 48
5 59, 54
6 67, 68
7 71, 71
8 82
9 98
Đuôi
0 20
1 71, 11, 71
2 82
3
4 54
5 15
6 26
7 17, 67, 27, 17
8 48, 98, 68, 18
9 59, 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 25/10/2023

ĐB 888377
Nhất 01001
Nhì 46481
Ba 12765 62050
44576 42936 19586 32393
14706 10283 56885
Năm 4096
Sáu 3710 8997 6942
Bảy 432
Tám 55
Đầu
0 01, 06
1 10
2
3 36, 32
4 42
5 50, 55
6 65
7 77, 76
8 81, 86, 83, 85
9 93, 96, 97
Đuôi
0 50, 10
1 01, 81
2 42, 32
3 93, 83
4
5 65, 85, 55
6 76, 36, 86, 06, 96
7 77, 97
8
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 22/10/2023

ĐB 307437
Nhất 20006
Nhì 61978
Ba 82647 45688
81449 16073 60865 11470
17288 78273 84473
Năm 7402
Sáu 8680 3639 9458
Bảy 903
Tám 83
Đầu
0 06, 02, 03
1
2
3 37, 39
4 47, 49
5 58
6 65
7 78, 73, 70, 73, 73
8 88, 88, 80, 83
9
Đuôi
0 70, 80
1
2 02
3 73, 73, 73, 03, 83
4
5 65
6 06
7 37, 47
8 78, 88, 88, 58
9 49, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 18/10/2023

ĐB 706466
Nhất 63134
Nhì 05328
Ba 81033 13086
32060 85228 91619 13739
52228 95183 55615
Năm 2464
Sáu 8271 2242 1261
Bảy 455
Tám 53
Đầu
0
1 19, 15
2 28, 28, 28
3 34, 33, 39
4 42
5 55, 53
6 66, 60, 64, 61
7 71
8 86, 83
9
Đuôi
0 60
1 71, 61
2 42
3 33, 83, 53
4 34, 64
5 15, 55
6 66, 86
7
8 28, 28, 28
9 19, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 15/10/2023

ĐB 116703
Nhất 68283
Nhì 28146
Ba 55416 01323
26936 42857 30012 86684
06357 48759 83981
Năm 4715
Sáu 9790 7825 9902
Bảy 724
Tám 11
Đầu
0 03, 02
1 16, 12, 15, 11
2 23, 25, 24
3 36
4 46
5 57, 57, 59
6
7
8 83, 84, 81
9 90
Đuôi
0 90
1 81, 11
2 12, 02
3 03, 83, 23
4 84, 24
5 15, 25
6 46, 16, 36
7 57, 57
8
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 11/10/2023

ĐB 413689
Nhất 93878
Nhì 94280
Ba 55075 98996
42657 43178 46598 15429
86313 63495 55031
Năm 1653
Sáu 3524 0510 3139
Bảy 867
Tám 08
Đầu
0 08
1 13, 10
2 29, 24
3 31, 39
4
5 57, 53
6 67
7 78, 75, 78
8 89, 80
9 96, 98, 95
Đuôi
0 80, 10
1 31
2
3 13, 53
4 24
5 75, 95
6 96
7 57, 67
8 78, 78, 98, 08
9 89, 29, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 08/10/2023

ĐB 249660
Nhất 36268
Nhì 51090
Ba 50532 32381
03514 88419 17221 78331
87167 61796 66330
Năm 2195
Sáu 3585 7370 4062
Bảy 255
Tám 65
Đầu
0
1 14, 19
2 21
3 32, 31, 30
4
5 55
6 60, 68, 67, 62, 65
7 70
8 81, 85
9 90, 96, 95
Đuôi
0 60, 90, 30, 70
1 81, 21, 31
2 32, 62
3
4 14
5 95, 85, 55, 65
6 96
7 67
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 04/10/2023

ĐB 842358
Nhất 23661
Nhì 33893
Ba 31078 20393
64510 56390 13267 45085
75125 21105 62759
Năm 6893
Sáu 2168 0828 9555
Bảy 423
Tám 56
Đầu
0 05
1 10
2 25, 28, 23
3
4
5 58, 59, 55, 56
6 61, 67, 68
7 78
8 85
9 93, 93, 90, 93
Đuôi
0 10, 90
1 61
2
3 93, 93, 93, 23
4
5 85, 25, 05, 55
6 56
7 67
8 58, 78, 68, 28
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 01/10/2023

ĐB 417218
Nhất 90208
Nhì 29338
Ba 98972 59878
19461 97828 92320 61721
90356 49959 68737
Năm 5229
Sáu 1867 3645 0309
Bảy 841
Tám 97
Đầu
0 08, 09
1 18
2 28, 20, 21, 29
3 38, 37
4 45, 41
5 56, 59
6 61, 67
7 72, 78
8
9 97
Đuôi
0 20
1 61, 21, 41
2 72
3
4
5 45
6 56
7 37, 67, 97
8 18, 08, 38, 78, 28
9 59, 29, 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/09/2023

ĐB 253781
Nhất 53253
Nhì 44930
Ba 13376 34075
66427 98230 34838 99536
60392 60634 75506
Năm 3232
Sáu 9901 2447 9271
Bảy 710
Tám 24
Đầu
0 06, 01
1 10
2 27, 24
3 30, 30, 38, 36, 34, 32
4 47
5 53
6
7 76, 75, 71
8 81
9 92
Đuôi
0 30, 30, 10
1 81, 01, 71
2 92, 32
3 53
4 34, 24
5 75
6 76, 36, 06
7 27, 47
8 38
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/09/2023

ĐB 023054
Nhất 08803
Nhì 89762
Ba 14351 84767
59214 63985 97684 39588
19108 04526 27656
Năm 7260
Sáu 4650 8285 2902
Bảy 294
Tám 77
Đầu
0 03, 08, 02
1 14
2 26
3
4
5 54, 51, 56, 50
6 62, 67, 60
7 77
8 85, 84, 88, 85
9 94
Đuôi
0 60, 50
1 51
2 62, 02
3 03
4 54, 14, 84, 94
5 85, 85
6 26, 56
7 67, 77
8 88, 08
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/09/2023

ĐB 221985
Nhất 97446
Nhì 45585
Ba 89472 25303
83805 51621 30737 40360
78898 52869 47736
Năm 6078
Sáu 9920 9610 8989
Bảy 398
Tám 49
Đầu
0 03, 05
1 10
2 21, 20
3 37, 36
4 46, 49
5
6 60, 69
7 72, 78
8 85, 85, 89
9 98, 98
Đuôi
0 60, 20, 10
1 21
2 72
3 03
4
5 85, 85, 05
6 46, 36
7 37
8 98, 78, 98
9 69, 89, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Khánh Hòa. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Khánh Hòa 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKH 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKH 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.