Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/07/2024

ĐB 530557
Nhất 83216
Nhì 08096
Ba 15516 27197
31590 59192 31359 22843
35641 09772 84411
Năm 2155
Sáu 8861 0103 7238
Bảy 253
Tám 11
Đầu
0 03
1 16, 16, 11, 11
2
3 38
4 43, 41
5 57, 59, 55, 53
6 61
7 72
8
9 96, 97, 90, 92
Đuôi
0 90
1 41, 11, 61, 11
2 92, 72
3 43, 03, 53
4
5 55
6 16, 96, 16
7 57, 97
8 38
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/07/2024

ĐB 473146
Nhất 61105
Nhì 65235
Ba 08893 36465
05815 92995 53537 59634
69976 86489 14576
Năm 5273
Sáu 4241 1194 2134
Bảy 738
Tám 26
Đầu
0 05
1 15
2 26
3 35, 37, 34, 34, 38
4 46, 41
5
6 65
7 76, 76, 73
8 89
9 93, 95, 94
Đuôi
0
1 41
2
3 93, 73
4 34, 94, 34
5 05, 35, 65, 15, 95
6 46, 76, 76, 26
7 37
8 38
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/07/2024

ĐB 268289
Nhất 44544
Nhì 33377
Ba 00148 00640
53158 29496 71820 57103
50862 94556 25681
Năm 7606
Sáu 9658 9658 3767
Bảy 555
Tám 36
Đầu
0 03, 06
1
2 20
3 36
4 44, 48, 40
5 58, 56, 58, 58, 55
6 62, 67
7 77
8 89, 81
9 96
Đuôi
0 40, 20
1 81
2 62
3 03
4 44
5 55
6 96, 56, 06, 36
7 77, 67
8 48, 58, 58, 58
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/07/2024

ĐB 300596
Nhất 10122
Nhì 58413
Ba 65063 98305
93632 64746 04073 09011
28883 51624 89831
Năm 8459
Sáu 2726 4775 9684
Bảy 306
Tám 21
Đầu
0 05, 06
1 13, 11
2 22, 24, 26, 21
3 32, 31
4 46
5 59
6 63
7 73, 75
8 83, 84
9 96
Đuôi
0
1 11, 31, 21
2 22, 32
3 13, 63, 73, 83
4 24, 84
5 05, 75
6 96, 46, 26, 06
7
8
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 30/06/2024

ĐB 204068
Nhất 65734
Nhì 63237
Ba 04775 98633
55145 06842 49119 15160
53200 46667 50065
Năm 3092
Sáu 7392 8453 4011
Bảy 820
Tám 37
Đầu
0 00
1 19, 11
2 20
3 34, 37, 33, 37
4 45, 42
5 53
6 68, 60, 67, 65
7 75
8
9 92, 92
Đuôi
0 60, 00, 20
1 11
2 42, 92, 92
3 33, 53
4 34
5 75, 45, 65
6
7 37, 67, 37
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 26/06/2024

ĐB 855306
Nhất 46460
Nhì 62399
Ba 70467 47672
84922 31546 89836 87355
54897 93146 89992
Năm 1284
Sáu 0358 0972 1455
Bảy 233
Tám 25
Đầu
0 06
1
2 22, 25
3 36, 33
4 46, 46
5 55, 58, 55
6 60, 67
7 72, 72
8 84
9 99, 97, 92
Đuôi
0 60
1
2 72, 22, 92, 72
3 33
4 84
5 55, 55, 25
6 06, 46, 36, 46
7 67, 97
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 23/06/2024

ĐB 019015
Nhất 31961
Nhì 53703
Ba 93424 81808
43079 74695 68343 40928
85151 01364 11342
Năm 1688
Sáu 5364 4922 7534
Bảy 861
Tám 48
Đầu
0 03, 08
1 15
2 24, 28, 22
3 34
4 43, 42, 48
5 51
6 61, 64, 64, 61
7 79
8 88
9 95
Đuôi
0
1 61, 51, 61
2 42, 22
3 03, 43
4 24, 64, 64, 34
5 15, 95
6
7
8 08, 28, 88, 48
9 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 19/06/2024

ĐB 290340
Nhất 19828
Nhì 87584
Ba 07712 31442
49538 50361 69124 03791
73475 85951 34984
Năm 2788
Sáu 2006 0062 5217
Bảy 630
Tám 97
Đầu
0 06
1 12, 17
2 28, 24
3 38, 30
4 40, 42
5 51
6 61, 62
7 75
8 84, 84, 88
9 91, 97
Đuôi
0 40, 30
1 61, 91, 51
2 12, 42, 62
3
4 84, 24, 84
5 75
6 06
7 17, 97
8 28, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 16/06/2024

ĐB 168831
Nhất 88134
Nhì 37145
Ba 43477 49775
73401 12082 61136 51238
71154 11014 74719
Năm 4876
Sáu 2633 6973 9013
Bảy 620
Tám 42
Đầu
0 01
1 14, 19, 13
2 20
3 31, 34, 36, 38, 33
4 45, 42
5 54
6
7 77, 75, 76, 73
8 82
9
Đuôi
0 20
1 31, 01
2 82, 42
3 33, 73, 13
4 34, 54, 14
5 45, 75
6 36, 76
7 77
8 38
9 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 12/06/2024

ĐB 268689
Nhất 04189
Nhì 78547
Ba 50957 41738
45383 48590 51721 94444
22781 75101 81247
Năm 8414
Sáu 5443 6402 7710
Bảy 657
Tám 78
Đầu
0 01, 02
1 14, 10
2 21
3 38
4 47, 44, 47, 43
5 57, 57
6
7 78
8 89, 89, 83, 81
9 90
Đuôi
0 90, 10
1 21, 81, 01
2 02
3 83, 43
4 44, 14
5
6
7 47, 57, 47, 57
8 38, 78
9 89, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 09/06/2024

ĐB 720703
Nhất 68310
Nhì 62907
Ba 87560 34287
88096 09398 75555 68340
44903 34139 53589
Năm 2747
Sáu 0050 8918 5702
Bảy 937
Tám 22
Đầu
0 03, 07, 03, 02
1 10, 18
2 22
3 39, 37
4 40, 47
5 55, 50
6 60
7
8 87, 89
9 96, 98
Đuôi
0 10, 60, 40, 50
1
2 02, 22
3 03, 03
4
5 55
6 96
7 07, 87, 47, 37
8 98, 18
9 39, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 05/06/2024

ĐB 206039
Nhất 76366
Nhì 20908
Ba 13038 94150
45677 27647 42031 16608
45285 53304 48394
Năm 4769
Sáu 3195 1167 0278
Bảy 418
Tám 98
Đầu
0 08, 08, 04
1 18
2
3 39, 38, 31
4 47
5 50
6 66, 69, 67
7 77, 78
8 85
9 94, 95, 98
Đuôi
0 50
1 31
2
3
4 04, 94
5 85, 95
6 66
7 77, 47, 67
8 08, 38, 08, 78, 18, 98
9 39, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 02/06/2024

ĐB 084132
Nhất 55513
Nhì 61804
Ba 58346 75275
28421 40072 95592 37620
68406 76710 05247
Năm 8751
Sáu 9123 8720 3539
Bảy 422
Tám 34
Đầu
0 04, 06
1 13, 10
2 21, 20, 23, 20, 22
3 32, 39, 34
4 46, 47
5 51
6
7 75, 72
8
9 92
Đuôi
0 20, 10, 20
1 21, 51
2 32, 72, 92, 22
3 13, 23
4 04, 34
5 75
6 46, 06
7 47
8
9 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 29/05/2024

ĐB 749809
Nhất 16049
Nhì 18628
Ba 26127 63914
35202 36593 77991 11864
21473 49762 15619
Năm 8944
Sáu 9329 2274 5079
Bảy 552
Tám 21
Đầu
0 09, 02
1 14, 19
2 28, 27, 29, 21
3
4 49, 44
5 52
6 64, 62
7 73, 74, 79
8
9 93, 91
Đuôi
0
1 91, 21
2 02, 62, 52
3 93, 73
4 14, 64, 44, 74
5
6
7 27
8 28
9 09, 49, 19, 29, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 26/05/2024

ĐB 051987
Nhất 83429
Nhì 85452
Ba 02839 96116
98918 21097 92334 65407
28483 25384 85512
Năm 8751
Sáu 5196 3481 3243
Bảy 285
Tám 79
Đầu
0 07
1 16, 18, 12
2 29
3 39, 34
4 43
5 52, 51
6
7 79
8 87, 83, 84, 81, 85
9 97, 96
Đuôi
0
1 51, 81
2 52, 12
3 83, 43
4 34, 84
5 85
6 16, 96
7 87, 97, 07
8 18
9 29, 39, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 22/05/2024

ĐB 890557
Nhất 38925
Nhì 30175
Ba 14607 73089
36423 29143 84044 27784
45861 20252 99028
Năm 3815
Sáu 3916 7719 9904
Bảy 657
Tám 01
Đầu
0 07, 04, 01
1 15, 16, 19
2 25, 23, 28
3
4 43, 44
5 57, 52, 57
6 61
7 75
8 89, 84
9
Đuôi
0
1 61, 01
2 52
3 23, 43
4 44, 84, 04
5 25, 75, 15
6 16
7 57, 07, 57
8 28
9 89, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 19/05/2024

ĐB 298117
Nhất 15570
Nhì 38556
Ba 58839 94058
75272 79848 81975 67348
91011 67044 00610
Năm 3538
Sáu 7919 3574 2056
Bảy 425
Tám 39
Đầu
0
1 17, 11, 10, 19
2 25
3 39, 38, 39
4 48, 48, 44
5 56, 58, 56
6
7 70, 72, 75, 74
8
9
Đuôi
0 70, 10
1 11
2 72
3
4 44, 74
5 75, 25
6 56, 56
7 17
8 58, 48, 48, 38
9 39, 19, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 15/05/2024

ĐB 861225
Nhất 08006
Nhì 14039
Ba 92375 59315
15214 15989 09343 44446
81217 36222 08386
Năm 3127
Sáu 5479 5582 9976
Bảy 682
Tám 00
Đầu
0 06, 00
1 15, 14, 17
2 25, 22, 27
3 39
4 43, 46
5
6
7 75, 79, 76
8 89, 86, 82, 82
9
Đuôi
0 00
1
2 22, 82, 82
3 43
4 14
5 25, 75, 15
6 06, 46, 86, 76
7 17, 27
8
9 39, 89, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 12/05/2024

ĐB 293762
Nhất 39521
Nhì 76408
Ba 41565 29865
83982 69176 08056 29710
45718 19143 64764
Năm 4966
Sáu 6759 1156 1636
Bảy 422
Tám 42
Đầu
0 08
1 10, 18
2 21, 22
3 36
4 43, 42
5 56, 59, 56
6 62, 65, 65, 64, 66
7 76
8 82
9
Đuôi
0 10
1 21
2 62, 82, 22, 42
3 43
4 64
5 65, 65
6 76, 56, 66, 56, 36
7
8 08, 18
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 08/05/2024

ĐB 136971
Nhất 85209
Nhì 96078
Ba 02666 16854
84856 29929 45998 44405
39904 31729 76944
Năm 3755
Sáu 7080 8393 4653
Bảy 803
Tám 23
Đầu
0 09, 05, 04, 03
1
2 29, 29, 23
3
4 44
5 54, 56, 55, 53
6 66
7 71, 78
8 80
9 98, 93
Đuôi
0 80
1 71
2
3 93, 53, 03, 23
4 54, 04, 44
5 05, 55
6 66, 56
7
8 78, 98
9 09, 29, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 05/05/2024

ĐB 300892
Nhất 93932
Nhì 51587
Ba 78645 26516
31542 19625 46707 68415
55146 28062 08743
Năm 2433
Sáu 5891 0155 9660
Bảy 662
Tám 99
Đầu
0 07
1 16, 15
2 25
3 32, 33
4 45, 42, 46, 43
5 55
6 62, 60, 62
7
8 87
9 92, 91, 99
Đuôi
0 60
1 91
2 92, 32, 42, 62, 62
3 43, 33
4
5 45, 25, 15, 55
6 16, 46
7 87, 07
8
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 01/05/2024

ĐB 846835
Nhất 41026
Nhì 93371
Ba 76313 74509
20644 99177 77616 98745
53372 24576 70708
Năm 6972
Sáu 0615 5539 6274
Bảy 823
Tám 02
Đầu
0 09, 08, 02
1 13, 16, 15
2 26, 23
3 35, 39
4 44, 45
5
6
7 71, 77, 72, 76, 72, 74
8
9
Đuôi
0
1 71
2 72, 72, 02
3 13, 23
4 44, 74
5 35, 45, 15
6 26, 16, 76
7 77
8 08
9 09, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/04/2024

ĐB 014259
Nhất 19874
Nhì 85874
Ba 73119 64036
42835 21521 37930 00826
33550 92100 98962
Năm 5194
Sáu 7221 9368 0733
Bảy 230
Tám 68
Đầu
0 00
1 19
2 21, 26, 21
3 36, 35, 30, 33, 30
4
5 59, 50
6 62, 68, 68
7 74, 74
8
9 94
Đuôi
0 30, 50, 00, 30
1 21, 21
2 62
3 33
4 74, 74, 94
5 35
6 36, 26
7
8 68, 68
9 59, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/04/2024

ĐB 862862
Nhất 37738
Nhì 49955
Ba 31764 93711
24797 69979 61652 52893
92653 03905 88137
Năm 0263
Sáu 8059 1121 8406
Bảy 463
Tám 05
Đầu
0 05, 06, 05
1 11
2 21
3 38, 37
4
5 55, 52, 53, 59
6 62, 64, 63, 63
7 79
8
9 97, 93
Đuôi
0
1 11, 21
2 62, 52
3 93, 53, 63, 63
4 64
5 55, 05, 05
6 06
7 97, 37
8 38
9 79, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/04/2024

ĐB 615582
Nhất 08666
Nhì 56741
Ba 53015 79895
61471 42185 72739 39051
63788 42453 49378
Năm 6122
Sáu 0503 5307 4010
Bảy 145
Tám 71
Đầu
0 03, 07
1 15, 10
2 22
3 39
4 41, 45
5 51, 53
6 66
7 71, 78, 71
8 82, 85, 88
9 95
Đuôi
0 10
1 41, 71, 51, 71
2 82, 22
3 53, 03
4
5 15, 95, 85, 45
6 66
7 07
8 88, 78
9 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/04/2024

ĐB 328534
Nhất 08403
Nhì 67973
Ba 76608 22388
70544 94700 31933 70592
94300 59075 22990
Năm 3689
Sáu 5307 9172 8611
Bảy 648
Tám 31
Đầu
0 03, 08, 00, 00, 07
1 11
2
3 34, 33, 31
4 44, 48
5
6
7 73, 75, 72
8 88, 89
9 92, 90
Đuôi
0 00, 00, 90
1 11, 31
2 92, 72
3 03, 73, 33
4 34, 44
5 75
6
7 07
8 08, 88, 48
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/04/2024

ĐB 473105
Nhất 64599
Nhì 07357
Ba 74158 70097
70016 40689 41806 42586
58812 54266 52441
Năm 0365
Sáu 8557 0923 3565
Bảy 351
Tám 01
Đầu
0 05, 06, 01
1 16, 12
2 23
3
4 41
5 57, 58, 57, 51
6 66, 65, 65
7
8 89, 86
9 99, 97
Đuôi
0
1 41, 51, 01
2 12
3 23
4
5 05, 65, 65
6 16, 06, 86, 66
7 57, 97, 57
8 58
9 99, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/04/2024

ĐB 182714
Nhất 90794
Nhì 24687
Ba 61385 14283
02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Năm 2222
Sáu 6143 9713 8380
Bảy 427
Tám 22
Đầu
0 01
1 14, 13, 13
2 29, 25, 22, 27, 22
3
4 49, 43
5 52
6
7
8 87, 85, 83, 84, 80
9 94
Đuôi
0 80
1 01
2 52, 22, 22
3 83, 13, 43, 13
4 14, 94, 84
5 85, 25
6
7 87, 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/04/2024

ĐB 508281
Nhất 91844
Nhì 62429
Ba 40923 85849
85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Năm 8297
Sáu 7471 8401 5354
Bảy 811
Tám 78
Đầu
0 01
1 16, 19, 13, 11
2 29, 23
3 38
4 44, 49, 47
5 54
6
7 70, 71, 78
8 81
9 97, 97
Đuôi
0 70
1 81, 71, 01, 11
2
3 23, 13
4 44, 54
5
6 16
7 97, 47, 97
8 38, 78
9 29, 49, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/04/2024

ĐB 376716
Nhất 01791
Nhì 55150
Ba 92325 16228
95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Năm 7909
Sáu 3938 9581 0706
Bảy 859
Tám 70
Đầu
0 08, 09, 06
1 16
2 25, 28
3 38
4 45, 48
5 50, 54, 59
6
7 75, 70
8 80, 81
9 91, 98
Đuôi
0 50, 80, 70
1 91, 81
2
3
4 54
5 25, 45, 75
6 16, 06
7
8 28, 08, 98, 48, 38
9 09, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/03/2024

ĐB 210815
Nhất 19088
Nhì 92665
Ba 31772 04960
79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Năm 7515
Sáu 2133 0881 2310
Bảy 240
Tám 82
Đầu
0 04, 06
1 15, 15, 10
2
3 33
4 40, 40
5
6 65, 60, 63
7 72
8 88, 80, 81, 82
9 90, 96
Đuôi
0 60, 40, 90, 80, 10, 40
1 81
2 72, 82
3 63, 33
4 04
5 15, 65, 15
6 96, 06
7
8 88
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/03/2024

ĐB 250326
Nhất 72422
Nhì 93241
Ba 21080 36638
66352 06727 37744 56052
10983 76759 98122
Năm 0061
Sáu 5771 8601 5321
Bảy 303
Tám 83
Đầu
0 01, 03
1
2 26, 22, 27, 22, 21
3 38
4 41, 44
5 52, 52, 59
6 61
7 71
8 80, 83, 83
9
Đuôi
0 80
1 41, 61, 71, 01, 21
2 22, 52, 52, 22
3 83, 03, 83
4 44
5
6 26
7 27
8 38
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/03/2024

ĐB 554694
Nhất 66312
Nhì 65417
Ba 57683 73338
34365 11011 29706 72307
24179 28765 95735
Năm 0620
Sáu 8274 6397 5360
Bảy 339
Tám 16
Đầu
0 06, 07
1 12, 17, 11, 16
2 20
3 38, 35, 39
4
5
6 65, 65, 60
7 79, 74
8 83
9 94, 97
Đuôi
0 20, 60
1 11
2 12
3 83
4 94, 74
5 65, 65, 35
6 06, 16
7 17, 07, 97
8 38
9 79, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/03/2024

ĐB 938059
Nhất 40267
Nhì 39028
Ba 03045 94840
88697 57438 88870 07298
01891 31377 16046
Năm 1245
Sáu 8998 4155 9621
Bảy 725
Tám 50
Đầu
0
1
2 28, 21, 25
3 38
4 45, 40, 46, 45
5 59, 55, 50
6 67
7 70, 77
8
9 97, 98, 91, 98
Đuôi
0 40, 70, 50
1 91, 21
2
3
4
5 45, 45, 55, 25
6 46
7 67, 97, 77
8 28, 38, 98, 98
9 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/03/2024

ĐB 497602
Nhất 88448
Nhì 32694
Ba 64520 34414
02938 67525 36171 30314
23654 67002 66163
Năm 5489
Sáu 1320 6907 2178
Bảy 339
Tám 03
Đầu
0 02, 02, 07, 03
1 14, 14
2 20, 25, 20
3 38, 39
4 48
5 54
6 63
7 71, 78
8 89
9 94
Đuôi
0 20, 20
1 71
2 02, 02
3 63, 03
4 94, 14, 14, 54
5 25
6
7 07
8 48, 38, 78
9 89, 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 13/03/2024

ĐB 508499
Nhất 14365
Nhì 89055
Ba 85841 59590
26290 94003 68257 64991
40743 95111 48825
Năm 9186
Sáu 4437 4251 3990
Bảy 943
Tám 84
Đầu
0 03
1 11
2 25
3 37
4 41, 43, 43
5 55, 57, 51
6 65
7
8 86, 84
9 99, 90, 90, 91, 90
Đuôi
0 90, 90, 90
1 41, 91, 11, 51
2
3 03, 43, 43
4 84
5 65, 55, 25
6 86
7 57, 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/03/2024

ĐB 937534
Nhất 06866
Nhì 32223
Ba 77985 22934
99025 09139 87914 03680
09547 95348 85084
Năm 2515
Sáu 5186 2529 4201
Bảy 825
Tám 36
Đầu
0 01
1 14, 15
2 23, 25, 29, 25
3 34, 34, 39, 36
4 47, 48
5
6 66
7
8 85, 80, 84, 86
9
Đuôi
0 80
1 01
2
3 23
4 34, 34, 14, 84
5 85, 25, 15, 25
6 66, 86, 36
7 47
8 48
9 39, 29

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 06/03/2024

ĐB 045366
Nhất 49418
Nhì 10895
Ba 66197 77725
56814 41500 56393 46194
63914 95066 96021
Năm 5873
Sáu 1901 1777 9503
Bảy 640
Tám 72
Đầu
0 00, 01, 03
1 18, 14, 14
2 25, 21
3
4 40
5
6 66, 66
7 73, 77, 72
8
9 95, 97, 93, 94
Đuôi
0 00, 40
1 21, 01
2 72
3 93, 73, 03
4 14, 94, 14
5 95, 25
6 66, 66
7 97, 77
8 18
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/03/2024

ĐB 659894
Nhất 82786
Nhì 92186
Ba 52607 96328
09622 77624 71597 50662
25735 40551 90671
Năm 7499
Sáu 0977 6395 8414
Bảy 857
Tám 45
Đầu
0 07
1 14
2 28, 22, 24
3 35
4 45
5 51, 57
6 62
7 71, 77
8 86, 86
9 94, 97, 99, 95
Đuôi
0
1 51, 71
2 22, 62
3
4 94, 24, 14
5 35, 95, 45
6 86, 86
7 07, 97, 77, 57
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/02/2024

ĐB 944394
Nhất 74216
Nhì 61241
Ba 16139 33695
41559 64798 00259 20075
08644 56602 90932
Năm 3032
Sáu 9294 5261 0376
Bảy 054
Tám 47
Đầu
0 02
1 16
2
3 39, 32, 32
4 41, 44, 47
5 59, 59, 54
6 61
7 75, 76
8
9 94, 95, 98, 94
Đuôi
0
1 41, 61
2 02, 32, 32
3
4 94, 44, 94, 54
5 95, 75
6 16, 76
7 47
8 98
9 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 25/02/2024

ĐB 057576
Nhất 33864
Nhì 09515
Ba 00632 68313
29164 92765 26820 07679
33160 25728 39535
Năm 2681
Sáu 3805 6374 6658
Bảy 515
Tám 13
Đầu
0 05
1 15, 13, 15, 13
2 20, 28
3 32, 35
4
5 58
6 64, 64, 65, 60
7 76, 79, 74
8 81
9
Đuôi
0 20, 60
1 81
2 32
3 13, 13
4 64, 64, 74
5 15, 65, 35, 05, 15
6 76
7
8 28, 58
9 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/02/2024

ĐB 454123
Nhất 08287
Nhì 92146
Ba 96187 83915
01639 45273 63543 47778
08796 21887 43138
Năm 4674
Sáu 0786 0917 1979
Bảy 527
Tám 01
Đầu
0 01
1 15, 17
2 23, 27
3 39, 38
4 46, 43
5
6
7 73, 78, 74, 79
8 87, 87, 87, 86
9 96
Đuôi
0
1 01
2
3 23, 73, 43
4 74
5 15
6 46, 96, 86
7 87, 87, 87, 17, 27
8 78, 38
9 39, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 18/02/2024

ĐB 195624
Nhất 68374
Nhì 01875
Ba 13810 07635
25227 14820 04973 02259
01948 14335 00406
Năm 9945
Sáu 8276 8989 3964
Bảy 560
Tám 30
Đầu
0 06
1 10
2 24, 27, 20
3 35, 35, 30
4 48, 45
5 59
6 64, 60
7 74, 75, 73, 76
8 89
9
Đuôi
0 10, 20, 60, 30
1
2
3 73
4 24, 74, 64
5 75, 35, 35, 45
6 06, 76
7 27
8 48
9 59, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/02/2024

ĐB 611547
Nhất 68831
Nhì 68611
Ba 16707 86246
14962 08176 17189 01582
07424 20768 25733
Năm 1213
Sáu 6403 2051 1271
Bảy 330
Tám 87
Đầu
0 07, 03
1 11, 13
2 24
3 31, 33, 30
4 47, 46
5 51
6 62, 68
7 76, 71
8 89, 82, 87
9
Đuôi
0 30
1 31, 11, 51, 71
2 62, 82
3 33, 13, 03
4 24
5
6 46, 76
7 47, 07, 87
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 11/02/2024

ĐB 881049
Nhất 15341
Nhì 72446
Ba 43684 00037
97673 26379 69224 94866
30623 57811 29048
Năm 9334
Sáu 0932 1708 0202
Bảy 572
Tám 98
Đầu
0 08, 02
1 11
2 24, 23
3 37, 34, 32
4 49, 41, 46, 48
5
6 66
7 73, 79, 72
8 84
9 98
Đuôi
0
1 41, 11
2 32, 02, 72
3 73, 23
4 84, 24, 34
5
6 46, 66
7 37
8 48, 08, 98
9 49, 79

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/02/2024

ĐB 125098
Nhất 87240
Nhì 96997
Ba 31490 15893
80315 67568 31199 07542
88966 59470 16631
Năm 3168
Sáu 5616 6320 1374
Bảy 292
Tám 75
Đầu
0
1 15, 16
2 20
3 31
4 40, 42
5
6 68, 66, 68
7 70, 74, 75
8
9 98, 97, 90, 93, 99, 92
Đuôi
0 40, 90, 70, 20
1 31
2 42, 92
3 93
4 74
5 15, 75
6 66, 16
7 97
8 98, 68, 68
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 04/02/2024

ĐB 008488
Nhất 86128
Nhì 97467
Ba 55438 71877
65146 39860 73244 74402
51580 62490 95009
Năm 3993
Sáu 2430 6634 9691
Bảy 422
Tám 36
Đầu
0 02, 09
1
2 28, 22
3 38, 30, 34, 36
4 46, 44
5
6 67, 60
7 77
8 88, 80
9 90, 93, 91
Đuôi
0 60, 80, 90, 30
1 91
2 02, 22
3 93
4 44, 34
5
6 46, 36
7 67, 77
8 88, 28, 38
9 09

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/01/2024

ĐB 878327
Nhất 17301
Nhì 95209
Ba 46852 85169
07781 03565 03365 69419
13417 53466 72224
Năm 7986
Sáu 9327 6358 1878
Bảy 306
Tám 43
Đầu
0 01, 09, 06
1 19, 17
2 27, 24, 27
3
4 43
5 52, 58
6 69, 65, 65, 66
7 78
8 81, 86
9
Đuôi
0
1 01, 81
2 52
3 43
4 24
5 65, 65
6 66, 86, 06
7 27, 17, 27
8 58, 78
9 09, 69, 19

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 28/01/2024

ĐB 075089
Nhất 42734
Nhì 82568
Ba 95984 60025
27262 50929 45324 38391
01865 50176 96931
Năm 8409
Sáu 3759 0444 1589
Bảy 137
Tám 66
Đầu
0 09
1
2 25, 29, 24
3 34, 31, 37
4 44
5 59
6 68, 62, 65, 66
7 76
8 89, 84, 89
9 91
Đuôi
0
1 91, 31
2 62
3
4 34, 84, 24, 44
5 25, 65
6 76, 66
7 37
8 68
9 89, 29, 09, 59, 89

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/01/2024

ĐB 097951
Nhất 83610
Nhì 13733
Ba 12980 57413
84488 19649 88401 80324
93667 24395 05974
Năm 0481
Sáu 6412 3626 3463
Bảy 016
Tám 40
Đầu
0 01
1 10, 13, 12, 16
2 24, 26
3 33
4 49, 40
5 51
6 67, 63
7 74
8 80, 88, 81
9 95
Đuôi
0 10, 80, 40
1 51, 01, 81
2 12
3 33, 13, 63
4 24, 74
5 95
6 26, 16
7 67
8 88
9 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 21/01/2024

ĐB 326998
Nhất 80257
Nhì 87142
Ba 45995 46843
83537 51007 45299 18553
81287 00662 94656
Năm 8873
Sáu 2921 2593 9026
Bảy 552
Tám 93
Đầu
0 07
1
2 21, 26
3 37
4 42, 43
5 57, 53, 56, 52
6 62
7 73
8 87
9 98, 95, 99, 93, 93
Đuôi
0
1 21
2 42, 62, 52
3 43, 53, 73, 93, 93
4
5 95
6 56, 26
7 57, 37, 07, 87
8 98
9 99

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 17/01/2024

ĐB 066469
Nhất 06180
Nhì 13475
Ba 62856 31058
52123 87312 31236 06495
48869 91420 73087
Năm 7871
Sáu 4783 0210 4172
Bảy 116
Tám 58
Đầu
0
1 12, 10, 16
2 23, 20
3 36
4
5 56, 58, 58
6 69, 69
7 75, 71, 72
8 80, 87, 83
9 95
Đuôi
0 80, 20, 10
1 71
2 12, 72
3 23, 83
4
5 75, 95
6 56, 36, 16
7 87
8 58, 58
9 69, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 14/01/2024

ĐB 852112
Nhất 62182
Nhì 80012
Ba 31075 18577
83278 84794 61856 63822
51795 62188 53838
Năm 8631
Sáu 5816 6888 7414
Bảy 575
Tám 20
Đầu
0
1 12, 12, 16, 14
2 22, 20
3 38, 31
4
5 56
6
7 75, 77, 78, 75
8 82, 88, 88
9 94, 95
Đuôi
0 20
1 31
2 12, 82, 12, 22
3
4 94, 14
5 75, 95, 75
6 56, 16
7 77
8 78, 88, 38, 88
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 10/01/2024

ĐB 982711
Nhất 97408
Nhì 69411
Ba 15651 85802
37431 82023 14376 19492
84291 08573 21075
Năm 1488
Sáu 7161 0215 3882
Bảy 344
Tám 39
Đầu
0 08, 02
1 11, 11, 15
2 23
3 31, 39
4 44
5 51
6 61
7 76, 73, 75
8 88, 82
9 92, 91
Đuôi
0
1 11, 11, 51, 31, 91, 61
2 02, 92, 82
3 23, 73
4 44
5 75, 15
6 76
7
8 08, 88
9 39

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 07/01/2024

ĐB 657289
Nhất 94557
Nhì 79962
Ba 08769 98649
77336 03171 23228 87229
85344 44723 49554
Năm 4101
Sáu 9436 8081 7769
Bảy 021
Tám 34
Đầu
0 01
1
2 28, 29, 23, 21
3 36, 36, 34
4 49, 44
5 57, 54
6 62, 69, 69
7 71
8 89, 81
9
Đuôi
0
1 71, 01, 81, 21
2 62
3 23
4 44, 54, 34
5
6 36, 36
7 57
8 28
9 89, 69, 49, 29, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 03/01/2024

ĐB 689870
Nhất 90564
Nhì 66271
Ba 23577 42214
63299 56199 75451 91296
84922 22211 67748
Năm 8245
Sáu 2382 2792 4208
Bảy 149
Tám 05
Đầu
0 08, 05
1 14, 11
2 22
3
4 48, 45, 49
5 51
6 64
7 70, 71, 77
8 82
9 99, 99, 96, 92
Đuôi
0 70
1 71, 51, 11
2 22, 82, 92
3
4 64, 14
5 45, 05
6 96
7 77
8 48, 08
9 99, 99, 49

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 31/12/2023

ĐB 807242
Nhất 73140
Nhì 36897
Ba 33939 99557
10255 59848 24904 80842
82657 78160 52518
Năm 0448
Sáu 0337 1330 6261
Bảy 859
Tám 16
Đầu
0 04
1 18, 16
2
3 39, 37, 30
4 42, 40, 48, 42, 48
5 57, 55, 57, 59
6 60, 61
7
8
9 97
Đuôi
0 40, 60, 30
1 61
2 42, 42
3
4 04
5 55
6 16
7 97, 57, 57, 37
8 48, 18, 48
9 39, 59

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 27/12/2023

ĐB 682302
Nhất 57197
Nhì 70383
Ba 22491 80138
74981 20861 20377 51372
00122 38922 50104
Năm 4170
Sáu 4813 6446 5591
Bảy 594
Tám 97
Đầu
0 02, 04
1 13
2 22, 22
3 38
4 46
5
6 61
7 77, 72, 70
8 83, 81
9 97, 91, 91, 94, 97
Đuôi
0 70
1 91, 81, 61, 91
2 02, 72, 22, 22
3 83, 13
4 04, 94
5
6 46
7 97, 77, 97
8 38
9

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 24/12/2023

ĐB 991152
Nhất 61746
Nhì 44375
Ba 08112 08038
61279 12689 99631 34615
71015 86571 95229
Năm 7197
Sáu 9917 5103 7469
Bảy 996
Tám 28
Đầu
0 03
1 12, 15, 15, 17
2 29, 28
3 38, 31
4 46
5 52
6 69
7 75, 79, 71
8 89
9 97, 96
Đuôi
0
1 31, 71
2 52, 12
3 03
4
5 75, 15, 15
6 46, 96
7 97, 17
8 38, 28
9 79, 89, 29, 69

Kết quả sổ xố Khánh Hòa - 20/12/2023

ĐB 010427
Nhất 68384
Nhì 42587
Ba 42210 30491
80779 26994 35867 35197
59331 62153 28942
Năm 4629
Sáu 2874 3856 7673
Bảy 232
Tám 07
Đầu
0 07
1 10
2 27, 29
3 31, 32
4 42
5 53, 56
6 67
7 79, 74, 73
8 84, 87
9 91, 94, 97
Đuôi
0 10
1 91, 31
2 42, 32
3 53, 73
4 84, 94, 74
5
6 56
7 27, 87, 67, 97, 07
8
9 79, 29

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Khánh Hòa. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Khánh Hòa 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKH 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKH 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Khánh Hòa 60 ngày – Kết quả XSKH 60 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Khánh Hòa 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.